پروژه آموزشی مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد-1396

آموزش بیش از 2000 پرسنل مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد:

  • کار در ارتفاع
  • اصول بابرداری
  • ایمنی آتش نشانی
  • ایمنی حریق
  • نظم و انضباط کارگاهی
  • قوانین کار و …
صنعتفولاد سازی،ذوب،احیا مستقیم
کارفرما(شرکت های زیر مجموع: یاغچی نیما،فولاد دارا)مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد
تاریخ اتماممدت 365 روز27 فروردین 1397
وبسایت مجتمعhttps://www.pascosteel.com

صنعتی

حامیان صنعت،بهینه سازی،بهبود فرایندها