تماس با ما

روابط عمومی

07191011810

پست الکترونیک:

info@hamiansanat.ir

دفتر مرکزی:

ایران،فارس،شیراز، بلوار رازی کوچه 11 ،جنب دانشکده بهداشت

مشاوره رایگان

با ما در تماس باشید

 

ما صنعت را می شناسیم، یا ما در تماس باشید ،بهبود فرایند ها و بهینه سازی سیستم ها از تخصص ماست!

ایجاد ابزاری قدرتمند براس صنعت شما