پروژه آموزشی مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد-1397

آموزش بیش از 2000 پرسنل مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد:

  • کار در ارتفاع
  • اصول بابرداری
  • ایمنی آتش نشانی
  • ایمنی حریق
  • نظم و انضباط کارگاهی
  • قوانین کار و …
کارفرمامجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد
نوع صنعت:ذوب ،ریخته گری،گندله سازی
تاریخ تحویل27 فروردین 1398
سال انجام1397

صنعتی

آموزش،راهکار،ایده،خلاقیت،حامیان صنعت